mensen stand2

Effectief werk?

Bereik meer met minder moeite!fig 2016feb2 grijsb

Waarom?  ‘Altijd en overal’ werken met mobiele technologie, op flexibele werkplekken en in netwerken is alweer gewoon. De vitaler en duurzaam inzetbare werknemers ervaren vooral voordelen en rendement. Maar anderen hebben last van nadelen en risico’s. Verzuim, stress en werkdruk nemen toe! Er is demotivatie. Het is tijd voor structureler duurzamer oplossingen!

Hoe?  Werk is veranderd. Mensen doen minder en denken meer. Breinwerk is intens, creatief, uniek en/of complex. Veel routinematig handwerk is verdwenen. Toch is de werkorganisatie vaak onveranderd, de manier van denken ook. Daardoor schuurt het in werk en werkprocessen. Mensen raken overbelast. Er is meer nodig dan automatiseren en efficiency vergroten. Bevorder goed breinwerk en verhoog zo de kennisproductiviteit. Geef mensen de regie met aandacht voor:

  • bewustzijn van uitdagingen
  • ontwikkeling van kerntaken
  • functionele werkomgevingen
  • en slim en doelmatig gedrag

Wat?  Maak werk effectief, gezond en duurzaam met:

De werkontwerper is dé expert in de ontwikkeling van duurzaam werk.  Sleutelpersonen – leidinggevenden, coördinatoren en deskundigen – zijn veelal de klant. Zij nemen het initiatief en zijn coördinatoren bij gemeenten, het MKB en kennisinstituten. Werkgevers en werknemers samen vernieuwen zo werk in organisaties van binnenuit; Stap voor stap, in eigen tempo en op eigen wijze. Bijvoorbeeld in programma’s vitaler werken of duurzame inzetbaarheid. Of met werkend leren in creatieve projecten. Of in individuele coaching. Het lerend vermogen groeit; mens, team, organisatie of bedrijf worden wendbaar. Plezier is de gezonde basis voor goed presteren.

Stel uw vraag of verken de scan   Effectief Werk Scan